link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 18 februari 2020

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 3. Rondetafelgesprek met het college over Contourennotitie versterking regionale samenwerking
6. Voorbereidende vergadering Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2019
7. Voorbereidende vergadering Zienswijze conceptbegroting 2021 VGGM
8. Voorbereidende vergadering Borgstelling sociale kredietverlening
Algemene documenten:

3
Rondetafelgesprek met het college over Contourennotitie versterking regionale samenwerking
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer
6. .
Voorbereidende vergadering Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2019
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
7
Voorbereidende vergadering Zienswijze conceptbegroting 2021 VGGM
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
8
Voorbereidende vergadering Borgstelling sociale kredietverlening
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer