link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 9 oktober 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: Gelegenheid tot stellen van technische en beleidsinhoudelijke vragen over programmabegroting 2020
Voor raads- en burgerleden !

1
Beantwoording technische en beleidsinhoudelijke vragen over programmabegroting 2020
Invulling door college
2
Pauze 20.45 uur - 21.00 uur
Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om te wisselen tussen de workshops in de verschillende zalen !
3
Beantwoording technische en beleidsinhoudelijke vragen over programmabegroting 2020
Invulling door college