link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 21 juni 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijsten van 11 en 24 mei 2022
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden partijen
7. Actieve informatievoorziening door het college
8. Bestemmingsplan “Elst, De Pas”
9. Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR)
10. 1e Bestuursrapportage 2022
11. Benoeming vertegenwoordigers verbonden partijen
12. Benoeming raadsrapporteurs en een raadsrapporteurcoördinator
13. Benoeming plaatsvervangend lid van de regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
14. Bestemmingsplan Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld
15. Archiefverordening en beheerregeling informatiebeheer 2022
16. Bestemmingsplan "Valburg, Broekstraat achter nr. 11"
17. Beleidsmonitor sociaal domein 2021
18. Financiële jaarstukken en meerjarenbegroting MGR SDCG
19. ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023
20. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
De heer Dennis Diks stelt zich kandidaat voor het lidmaatschap  van de auditcommissie, waar nog een vacature is. De raad kan dit besluit toevoegen aan de agenda, dan kan de heer Diks op 23 juni gelijk bij de auditcommissie aansluiten..
4
Vaststelling besluitenlijst van 11 mei en 24 mei 2022
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden partijen
7
Actieve informatievoorziening door het college
8
Bestemmingsplan “Elst, De Pas”
Dit punt gaat nu van de agenda af

Bespreekstuk
pdf 22-06-21.08 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas” (390KB)
pdf 22-06-21.08 Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas” (32KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 1, Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (829KB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 3, Toelichting bestemmingsplan (13.4MB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 4, Verbeelding (705KB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 5, Bijlagenboek bestemmingsplan-def klein.pdf (89.4MB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 6, Definitief besluit hogere waarden De Pas Elst (71KB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 7, Beeldkwaliteitsplan De Pas (12.5MB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 8, Participatieverslag De Pas (84.5MB)
pdf 19-01-29.02 Concept-raadsbesluit Inzage IntentieovereenkomstInstemmen de intentieovereenkomst De Pas met BPD Ontwikkeling b.v. en Amv (24KB)
pdf 22-06-07.09 Technische Vragen CDA Overbetuwe - Elst de Pas.docx (17KB)
pdf 22-06-07.02 Technische vragen D66 De Pas, Elst.docx (24KB)
pdf 22-06-07.02 Technische vragen ChristenUnie Bestemmingsplan Elst De Pas_.docx (23KB)
pdf 22-06-07 Beantwoording technische vragen CDA over Bestemmingsplan De Pas.docx (26KB)
pdf 22-06-07.02 Inspreektekst sportverenigingen verkeerssituatie De Pas.pdf (162KB)
pdf 22-06-07.02 Inspreken 7 juni 2022 De Pas Groenestraat 3 en 5.pdf (107KB)
pdf 22-06-07.02 Bijlage bij beantwoording technische vragen De Pas.pdf (1.5MB)
pdf 22-06-07.02 Beantwoording technische vragen ChristenUnie Bestemmingsplan Elst De Pas.docx (27KB)
pdf 22-06-07.02 Beantwoording technische vragen D66 De Pas.docx (25KB)
pdf 22-06-07 Beantwoording aanvullende technische vragen CU De Pas, Elst.docx (17KB)
pdf 22-06-21.08 IOK de Pas.pdf (556KB)
pdf 22-06-21.08 Informatiememo De Pas dd 21 juni 2022.pdf (25KB)
pdf 22-06-21.08 Brief aan omwonenden ivm gesprek over waterproblematiek.pdf (267KB)
pdf 22-06-21.08 BriefontwikkelcombinatiedePas.pdf (118KB)
8.a
Amendement ChristenUnie bouwhoogte appartementsgebouwen De Pas
8.b
Amendement ChristenUnie, PvdA, VVD, GL tuinmuren De Pas Elst
8.c
AMENDEMENT VVD, BOB, CU verkeersveiligheid BP De Pas
9
Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR)
Bespreekstuk
pdf 22-06-21.09 raadsvoorstel Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR) (58KB)
pdf 22-06-21.09 Concept raadsbesluit Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR) (49KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 1, aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Groene Metropoolregio gemeenteraden 13-04-2022 (845KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 2, Jaarstukken 2021 (1MB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 3, bijlage 2 Accountantsverslag 2021 - WG (1.2MB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 4, bijlage 3 Controleverklaring 2021 - WG (596KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 5, bijlage 4 Memo Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021 (432KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 6, aanbiedingsbrief concept-regionale agenda 2023-2025 + ontwerpbegroting 2023-2026 colleges en raden 13-04-2022 (1MB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 7, bijlage 1. Regionale agenda 2023-versie 1.1 06-04-2022 LR (2.7MB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 8, bijlage 2 Onderbouwing ontwikkeling inwonersbijdrage 2023 (640KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 9, bijlage 3. Memo overzicht inwonerbijdragen (170KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 10, bijlage 4. Opgaveovereenkomst Verbonden regio 2023 -2025 (300KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 11, bijlage 5. Opgaveovereenkomst Productieve regio 2023-2025 (300KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 12, bijlage 6. Opgaveovereenkomst Circulaire regio 2023 - 2025 (296KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 13, bijlage 7. Opgaveovereenkomst Ontspannen regio 2023 -2025 (648KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 14, bijlage 8. Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio 2023 - 2025 (323KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 15, bijlage 9. Algemene voorwaarden Opgaven (339KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 16,bijlage 10 Zienswijze concept regionale agenda en ontwerpbegroting (60KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 17, 2022-GMDB-30 Zienswijzebrief Gemeenteraad bijdrage RES (539KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 18, bijlage 1 zienswijze bijdrage RES (60KB)
pdf 20220215 - brief griffiers aan AB-DB.pdf (1.5MB)
pdf Reactie DB brief griffiers proces actualisatie regionale agenda 17-02-2022.pdf (528KB)
pdf OVERBETUWE concept-AMENDEMENT Reg ag 2023-2025 en Ontw begr 2023-2026. GMR-5 jaar (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (111KB)
pdf Amendementen 2 juni (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (887KB)
pdf M&A GMR versie 3-6 (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (506KB)
pdf brief RAC aan raden 3-6 (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (321KB)
pdf motie RACleden overbetuwe vergaderplanning[47] (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (18KB)
pdf Informatie over RAC en consulterende bijeenkomst raadsleden Groene Metropoolregio tbv voorronde 7 juni (14KB)
pdf Informatie over RAC en consulterende bijeenkomst raadsleden Groene Metropoolregio tbv voorronde 7 juni.docx (14KB)
9.a
Amendement D66, CDA, CU, VVD Vaststellen Regionale Agenda GMR voor twee jaar'
9.b
Motie D66, CDA, CU, GL, VVD RAC-leden Overbetuwe vergaderplanning
10
1e Bestuursrapportage 2022
Bespreekstuk
11
Benoeming vertegenwoordigers verbonden partijen
Bespreekstuk
12
Benoeming raadsrapporteurs en een raadsrapporteurcoördinator
Bespreekstuk
13
Benoeming plaatsvervangend lid van de regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Bespreekstuk
13.a
benoeming lid auditcommissie
14
Bestemmingsplan Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld
Besluitstuk
15
Archiefverordening en beheerregeling informatiebeheer 2022
Hamerstuk
16
Bestemmingsplan "Valburg, Broekstraat achter nr. 11"
Hamerstuk
17
Beleidsmonitor sociaal domein 2021
Hamerstuk
18
Financiële jaarstukken en meerjarenbegroting MGR SDCG
Hamerstuk
19
ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023
Hamerstuk
20
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
21
22-06-21 motie BOB D66 PvdA GBO GL CDA toeristenbelasting
22
22-06-21 Motie BOB, VVD, PvdA, GL, D66, CU Goede leesbaarheid openbare mededelingen
23
22-06-21 Motie D66, CU, BOB, GL, GBO Jongerenparticipatie
24
Sluiting