link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 27 mei 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Voorbereidende vergadering fysiek\-ruimtelijke projecten: Projectenboek 2020 en de geactualiseerde grondexploitaties per 1\-1\-2020
2\. Voorbereidende vergadering  Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019
3\. Voorbereidende vergadering Concept begroting 2021 en concept jaarverslag 2019 Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen
4\. Voorbereidende vergadering Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2021\-2024 BVO DRAN\, inclusief gewijzigde begroting 2020
5\. Voorbereidende vergadering Concept\-uitvoeringsprogramma 2021 en concept\-meerjarenbegroting 2020\-2024 MGR SDCG

1. .
Voorbereidende vergadering fysiek-ruimtelijke projecten: Projectenboek 2020 en de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2020
Portefeuillehouder: Faber- de Lange

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
2. .
Voorbereidende vergadering Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019
Portefeuillehouder: Faber- de Lange

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
pdf 20-06-08.02 Raadsvoorstel: Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen2019 (41KB)
pdf 20-06-08.02 Concept Raadsbesluit: Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019 (26KB)
pdf 20-06-08.02 Relevant stuk 1 - Brief naar voorzitter PFO economie Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019 (34KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 1; [20bij03703] -Advies 28 februari 2020 inzake monitoring 2019 RPW Arnhem-Nijmegen (340KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 2; [20bij03698] -Rapport monitoring RPW Arnhem-Nijmegen 2019 (610KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 3; [20bij03702] -Langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen provincie Gelderland (772KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 4; [20bij03701] -XXL-logistiek in de regio Arnhem-Nijmegen (372KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 5; [20bij03695] -Economische analyse XXL-logistiek regio Arnhem-Nijmegen (2.3MB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 6; [20bij03704] - Randvoorwaarden XXl-logistiek (108KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 7; [20bij03696] -Analyse kantorenmarkt CS-locaties Arnhem en Nijmegen (2MB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 8; [20bij03700] - Vraagraming kantoren regio Arnhem-Nijmegen (263KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 9; [20bij03699] -Rapportage watergebonden bedrijvigheid in de regio Arnhem-Nijmegen (1.7MB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage onderzoek 10; [20bij03697] -Marktruimteberekening PDV GDV 2019 (919KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage historie 1; [19uit20443] - Beantwoording vragen regio Arnhem Nijmegen over monitoring RPW 2019 (1.1MB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage historie 2; [19uit26058]-Beantwoording vragen regio Arnhem Nijmegen over XXL logistiek (1.1MB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage historie 3; [17bijl6911] - Regionaal programma werklocaties regio Arnhem Nijmegen (12MB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage historie 4; [18mo003] - Motie RTG en RPW (463KB)
pdf 20-06-08.02 Bijlage historie 5; [19uit24587] - Beantwoording schriftelijke vragen (S-460) van Burgerbelangen Overbetuwe over provincie stelt grenzen aan XXL logistiek (38KB)
3. .
Voorbereidende vergadering Concept begroting 2021 en concept jaarverslag 2019 Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen
Portefeuillehouder:Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
4.
Voorbereidende vergadering Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 BVO DRAN, inclusief gewijzigde begroting 2020
Portefeuillehouder: Engels

1\. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
5. .
Voorbereidende vergadering Concept-uitvoeringsprogramma 2021 en concept-meerjarenbegroting 2020-2024 MGR SDCG
Portefeuillehouder: Engels

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers