link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 24 november 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

1\. RondeTafelgesprek Statushoudersbeleid
2a. Voorbereidende vergadering Versterkingsproces Arnhem Nijmegen
2b. Regionale agenda Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen
3.Voorbereidende vergadering interactiewijzer
4\. Voorbereidende vergadering Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe \(SHP\)

1
RondeTafelgesprek Statushoudersbeleid
Het doel van de avond is om ervaringen uit de praktijk op te halen.
Op een ander moment zal nog een beleidsplan en raadsbesluit geagendeerd worden .
Alle genodigden hebben vooraf input kunnen leveren en deze is zoveel mogelijk verwerkt in stellingen, welke de leidraad zijn voor het gesprek vanavond.Pfh: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
2.a
Voorbereidende vergadering Versterkingsproces Arnhem Nijmegen
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
2.b
Regionale agenda Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen
3
Voorbereidende vergadering interactiewijzer
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4
Voorbereidende vergadering Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe (SHP)
Pfh:  Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers