link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 23 maart 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: VERGADERING START OM 18.00 UUR!!
In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. toelating tot de raad en installatie van raadslid Marijke Mulder
3\. Vragenuur
4\. Vaststelling agenda
5\. Spreekrecht publieke tribune\*
6\. Vaststelling besluitenlijst van 23\-02\-2021
7\. Ingekomen stukken en mededelingen
8.  Verbonden partijen
9.  Actieve informatievoorziening door het college
10\. Aanvraag suppletie\-uitkering explosieven 2020\*
11\. Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
12\. Aanvulling Reglement van orde voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Overbetuwe 2021
13\. Initiatiefvoorstel raadsrapporteurs Regio Arnhem Nijmegen\.
14\. Beeldkwaliteitsplan Rijnstate
15\. 2e herziening exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e\.o\.
16\. Ambitiebepaling\, adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet
17\. Administratieve\- en begrotingswijzigingen
18\. Sluiting

1
Opening
2
Toelating tot de raad en installatie van raadslid Marijke Mulder
3
Vragenuur
4
Vaststelling agenda
5
Spreekrecht publieke tribune*
Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
6
Vaststellen besluitenlijst van 23 februari 2021
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9
Actieve informatievoorziening door het college
10
Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2020*
Bespreekstuk
11
Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
Bespreekstuk
11.a
Inspraakreacties voorronde 13 jan. 2021
Link naar inspraakreacties omwonenden:

1. https://www.youtube.com/watch?v=GWSngsFS-e4&feature=youtu.be
2. https://clipchamp.com/watch/zKl1zurJ7bO
11.b
21-03-23.11 Amendement GBO locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
11.c
21-03-23.11 Amendement GL, PvdA, D66, BOB Woonwagenstandplaatsen
12
Aanvulling Reglement van orde voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Overbetuwe 2021
Bespreekstuk
12.a
21-03-23.12 Amendement CDA,CU, D66 Aanvulling Reglement van orde
13
Initiatiefvoorstel raadsrapporteurs Regio Arnhem Nijmegen.
Bespreekstuk
13.a
21-03-23.13 Amendement CU, PvdA en CDA Initiatiefvoorstel Verbonden Partijen raad 23 maart 2021
13.b
21-03-23.13 Motie CU, PvdA en CDA Aanwijzen Raadsrapporteurcoördinator 23 maart 2021
14
Beeldkwaliteitsplan Rijnstate
Hamerstuk
15
2e herziening exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o.
Hamerstuk
16
Ambitiebepaling, adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet
Hamerstuk
17
Administratieve- en begrotingswijzigingen
18
Motie BOB, CDA, PvdA, D66, CU, VVD, GBO, GL ivm plaquette Molukkers
19
Sluiting