link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 10 november 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1.    Opening
2.    Vragenuur
3.    Vaststelling agenda
4.    Vaststelling besluitenlijsten van 30-06-2020 en 06-10-2020
5.    Ingekomen stukken en mededelingen
6.    Verbonden partijen
7.    Actieve informatievoorziening door het college
8.    Aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier
9.    Aankoopregeling Knoop 38
10.    Beleidsplan sociaal domein 2020-2024
11.    Initiatiefvoorstel Reglement van Orde
12.    Vaststellen bestemmingsplan Zetten, Heldringstraat ongenummerd
13.    Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020
14.    Begrotings- en administratieve wijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Vaststelling besluitenlijsten van 30-06-2020 en 06-10-2020
5
Ingekomen stukken en mededelingen
de oranje gearceerde moties en toezeggingen zijn volgens de organisatie afgehandeld. Het verzoek aan de raad opnieuw om hier haar goedkeuring op te geven.
6
Verbonden partijen
7
Actieve informatievoorziening van het college
8
Aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier
9
Aankoopregeling Knoop 38
Bespreekstuk
9.1
Amendement PvdA, BOB, Groenlinks, D66 aankoopregeling Knoop 38
9.2
Amendement PvdA, BOB, Groenlinks Aankoopregeling Knoop 38_termijn
9.3
Amendement BOB PvdA GL art 2 aankoopregeling
10
Beleidsplan sociaal domein 2020-2024
Bespreekstuk
10.1
Motie D66, BOB, PvdA GL instellen raadswerkgroep sociaal domein
Motie wordt aangehouden
10.2
Motie GL besteding Klijnsma gelden
Motie wordt ingetrokken
10.3
Motie GL CU samenwerking POH GGZ
Motie moet meegenomen worden in de raadswerkgroep
11.a
Initiatiefvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020
Bespreekstuk
11.a.1
Amendement PvdA, BOB, GBO RvO_seniorenconvent
11.a.2
Amendement PvdA, BOB, GBO RvO_raadspresidium
11.a.3
Motie werkgroep Werkwijze gemeenteraad_GrL-PvdA
Motie wordt aangehouden
11.b
Initiatiefvoorstel wijziging Reglement van Orde/ Amendement GBO, VVD, PvdA wijziging Reglement van Orde
Bespreekstuk

De indieners van het initiatiefvoorstel ‘Wijziging Reglement van orde’ hebben besloten dit initiatiefvoorstel te vervangen door een amendement.
12
Vaststellen bestemmingsplan Zetten, Heldringstraat ongenummerd
Besluitstuk
13
Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020
Hamerstuk
14
Begrotings- en administratieve wijzigingen
14.b
15e begrotingswijziging 2020
Bespreekstuk
15
Motie GL Raadsvergaderingen online tijdens coronamaatregelen
16
Motie PvdA, D66 waardering voor boa’s
17
Sluiting