link naar deze pagina

Zaal 1 - 7 juni 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.J. Mulder
Toelichting: **++CLUSTER RUIMTE++**
***Voorrondegriffier: Raijmakers***

1\. Post\- en actielijsten cluster ruimte
2\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan “Elst\, De Pas”
3\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Moordakkerstraat 8 en 23\, Herveld
4\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan "Valburg\, Broekstraat achter nr\. 11"
5\. Voorbereidende vergadering Concept Regionale Agenda 2023\-2025 en ontwerpbegroting 2023\-2026\, jaarstukken 2021\, bijdrage RES Groene Metropoolregio \(GMR\)
6\. Voorbereidende vergadering ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster ruimte
2
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan “Elst, De Pas”
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
pdf 22-06-21.02 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas” (390KB)
pdf 22-06-21.02 Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas” (32KB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 1, Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (829KB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 3, Toelichting bestemmingsplan (13.4MB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 4, Verbeelding (705KB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 5, Bijlagenboek bestemmingsplan-def klein.pdf (89.4MB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 6, Definitief besluit hogere waarden De Pas Elst (71KB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 7, Beeldkwaliteitsplan De Pas (12.5MB)
pdf 22-06-21.02 Relevant stuk 8, Participatieverslag De Pas (84.5MB)
pdf 19-01-29.02 Concept-raadsbesluit Inzage IntentieovereenkomstInstemmen de intentieovereenkomst De Pas met BPD Ontwikkeling b.v. en Amv (24KB)
pdf 22-06-07.02 Technische Vragen CDA Overbetuwe - Elst de Pas.docx (17KB)
pdf 22-06-07.02 Technische vragen D66 De Pas, Elst.docx (24KB)
pdf 22-06-07.02 Technische vragen ChristenUnie Bestemmingsplan Elst De Pas_.docx (23KB)
pdf 22-06-07 Beantwoording technische vragen CDA over Bestemmingsplan De Pas.docx (26KB)
pdf 22-06-07.02 Inspreektekst sportverenigingen verkeerssituatie De Pas.pdf (162KB)
pdf 22-06-07.02 Inspreken 7 juni 2022 De Pas Groenestraat 3 en 5.pdf (107KB)
pdf 22-06-07.02 Bijlage bij beantwoording technische vragen De Pas.pdf (1.5MB)
pdf 22-06-07.02 Beantwoording technische vragen ChristenUnie Bestemmingsplan Elst De Pas.docx (27KB)
pdf 22-06-07.02 Beantwoording technische vragen D66 De Pas.docx (25KB)
pdf 22-06-07 Beantwoording aanvullende technische vragen CU De Pas, Elst.docx (17KB)
3
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan "Valburg, Broekstraat achter nr. 11"
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
5
Voorbereidende vergadering Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR)
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
pdf 22-06-21.05 raadsvoorstel Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR) (58KB)
pdf 22-06-21.05 Concept raadsbesluit Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR) (49KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 1, aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Groene Metropoolregio gemeenteraden 13-04-2022 (845KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 2, Jaarstukken 2021 (1MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 3, bijlage 2 Accountantsverslag 2021 - WG (1.2MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 4, bijlage 3 Controleverklaring 2021 - WG (596KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 5, bijlage 4 Memo Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021 (432KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 6, aanbiedingsbrief concept-regionale agenda 2023-2025 + ontwerpbegroting 2023-2026 colleges en raden 13-04-2022 (1MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 7, bijlage 1. Regionale agenda 2023-versie 1.1 06-04-2022 LR (2.7MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 8, bijlage 2 Onderbouwing ontwikkeling inwonersbijdrage 2023 (640KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 9, bijlage 3. Memo overzicht inwonerbijdragen (170KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 10, bijlage 4. Opgaveovereenkomst Verbonden regio 2023 -2025 (300KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 11, bijlage 5. Opgaveovereenkomst Productieve regio 2023-2025 (300KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 12, bijlage 6. Opgaveovereenkomst Circulaire regio 2023 - 2025 (296KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 13, bijlage 7. Opgaveovereenkomst Ontspannen regio 2023 -2025 (648KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 14, bijlage 8. Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio 2023 - 2025 (323KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 15, bijlage 9. Algemene voorwaarden Opgaven (339KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 16,bijlage 10 Zienswijze concept regionale agenda en ontwerpbegroting (60KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 17, 2022-GMDB-30 Zienswijzebrief Gemeenteraad bijdrage RES (539KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 18, bijlage 1 zienswijze bijdrage RES (60KB)
pdf 20220215 - brief griffiers aan AB-DB.pdf (1.5MB)
pdf Reactie DB brief griffiers proces actualisatie regionale agenda 17-02-2022.pdf (528KB)
pdf OVERBETUWE concept-AMENDEMENT Reg ag 2023-2025 en Ontw begr 2023-2026. GMR-5 jaar (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (111KB)
pdf Amendementen 2 juni (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (887KB)
pdf M&A GMR versie 3-6 (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (506KB)
pdf brief RAC aan raden 3-6 (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (321KB)
pdf motie RACleden overbetuwe vergaderplanning[47] (toegevoegd op verzoek van de leden RAC) (18KB)
pdf Informatie over RAC en consulterende bijeenkomst raadsleden Groene Metropoolregio tbv voorronde 7 juni (14KB)
pdf Informatie over RAC en consulterende bijeenkomst raadsleden Groene Metropoolregio tbv voorronde 7 juni.docx (14KB)
6
Voorbereidende vergadering ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023
Portefeuillehouder:Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht