link naar deze pagina

Zaal 1 - 7 juni 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.J. Mulder
Toelichting: **++CLUSTER RUIMTE++**
***Voorrondegriffier: Raijmakers***

1\. Post\- en actielijsten cluster ruimte
2\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan “Elst\, De Pas”
3\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Moordakkerstraat 8 en 23\, Herveld
4\. Voorbereidende vergadering bestemmingsplan "Valburg\, Broekstraat achter nr\. 11"
5\. Voorbereidende vergadering Concept Regionale Agenda 2023\-2025 en ontwerpbegroting 2023\-2026\, jaarstukken 2021\, bijdrage RES Groene Metropoolregio \(GMR\)
6\. Voorbereidende vergadering ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023

1
Post- en actielijsten cluster ruimte
2
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan “Elst, De Pas”
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan Moordakkerstraat 8 en 23, Herveld
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering bestemmingsplan "Valburg, Broekstraat achter nr. 11"
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
5
Voorbereidende vergadering Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR)
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
pdf 22-06-21.05 raadsvoorstel Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR) (58KB)
pdf 22-06-21.05 Concept raadsbesluit Concept Regionale Agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021, bijdrage RES Groene Metropoolregio (GMR) (49KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 1, aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Groene Metropoolregio gemeenteraden 13-04-2022 (845KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 2, Jaarstukken 2021 (1MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 3, bijlage 2 Accountantsverslag 2021 - WG (1.2MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 4, bijlage 3 Controleverklaring 2021 - WG (596KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 5, bijlage 4 Memo Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021 (432KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 6, aanbiedingsbrief concept-regionale agenda 2023-2025 + ontwerpbegroting 2023-2026 colleges en raden 13-04-2022 (1MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 7, bijlage 1. Regionale agenda 2023-versie 1.1 06-04-2022 LR (2.7MB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 8, bijlage 2 Onderbouwing ontwikkeling inwonersbijdrage 2023 (640KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 9, bijlage 3. Memo overzicht inwonerbijdragen (170KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 10, bijlage 4. Opgaveovereenkomst Verbonden regio 2023 -2025 (300KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 11, bijlage 5. Opgaveovereenkomst Productieve regio 2023-2025 (300KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 12, bijlage 6. Opgaveovereenkomst Circulaire regio 2023 - 2025 (296KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 13, bijlage 7. Opgaveovereenkomst Ontspannen regio 2023 -2025 (648KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 14, bijlage 8. Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio 2023 - 2025 (323KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 15, bijlage 9. Algemene voorwaarden Opgaven (339KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 16,bijlage 10 Zienswijze concept regionale agenda en ontwerpbegroting (60KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 17, 2022-GMDB-30 Zienswijzebrief Gemeenteraad bijdrage RES (539KB)
pdf 22-06-21.05 Relevant stuk 18, bijlage 1 zienswijze bijdrage RES (60KB)
6
Voorbereidende vergadering ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023
Portefeuillehouder:Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht