link naar deze pagina

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering - 13 januari 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: N. de Laat
Toelichting: Deze vergadering is geschorst en gaat verder op 17 januari 2022.

Dit is een hybride vergadering (combinatie van digitaal en fysiek). In verband met de verscherpte Coronamaatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek (m.u.v. insprekers).
De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling besluitenlijst van 1 december 2021
4
Spreekrecht
Er zijn twee aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht:
- De heer Van Genugten spreekt - namens buurtvereniging ’t Everse – in over de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad;
- Mevrouw Savelsbergh spreekt in over de motie vreemd aan de orde van Gemeentebelang Meierijstad: openluchtzwembad.
5
Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: openluchtzwembad Veghel
6
Duurzame mobiliteitsvisie gemeente Meierijstad
6.a
Technische vragen: Duurzame mobiliteitsvisie gemeente Meierijstad
6.b
Ingekomen reactie buurtvereniging 't Everse (aangemeld als inspreker)
7
Rekenkameronderzoek 'Second opinion op Actieplan Woningbouw: sneller en flexibel'
7.a
Technische vragen: Rekenkameronderzoek 'Second opinion op Actieplan Woningbouw: sneller en flexibel'
7.b
Motie Hart, PvdA, D66 en HIER: Verder met verevenen
8
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie gemeente Meierijstad
Vergadering is geschorst. Dit agendapunt wordt besproken op 17 januari 2022
8.a
Technische vragen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie gemeente Meierijstad
9
Definitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
Vergadering is geschorst. Dit agendapunt wordt besproken op 17 januari 2022
9.a
Technische vragen: Definitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
9.b
Raadsinformatiebrief Reflectie klankbordgroep Transitievisie Warmte
10
Huidige werkwijze beheer en onderhoud openbare ruimte
Vergadering is geschorst. Dit agendapunt wordt besproken op 17 januari 2022
10.a
Technische vragen: Huidige werkwijze beheer en onderhoud openbare ruimte
10.b
Ingekomen reactie ZLTO
11
Motie vreemd aan de orde PvdA, Gemeentebelang, Hart, D66, HIER: minimale beschikbaarheid sociale huurwoningen
12
Sluiting