link naar deze pagina

Agendacommissie - 19 november 2020

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: R. Verhagen

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling verslag van 1 oktober 2020
3
Bestuurlijke planning
4
Opzet beeldvormende avonden ..
5
Voorlopige agenda commissies ...
6
Voorlopige agenda raadsvergadering ...
7
Lijst ingekomen stukken
8
Rondvraag en sluiting