link naar deze pagina

Agendacommissie - 2 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: E. Franken

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling verslag van 14 april 2022
3
Bestuurlijke planning
4
Behandeling uitgangspunten begroting 2023
5
Voorlopige agenda raadsvergadering 23 juni 2022
6
Voorlopige agenda's commissies 9 juni 2022
7
Voorlopige agenda raadsvergadering 30 juni 2022
8
Voorlopige agenda gezamenlijke commissie 16 juni 2022
9
Lijst van ingekomen stukken
10
Programma beeldvormende avond 8 september 2022
11
Rondvraag en sluiting