link naar deze pagina

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering - 17 januari 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: N. de Laat
Toelichting: Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering van 13 januari 2022.
Dit is een hybride vergadering (combinatie van digitaal en fysiek). In verband met de verscherpte Coronamaatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek (m.u.v. insprekers).
De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties

Heropening vergadering
8
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie gemeente Meierijstad
8.a
Technische vragen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie gemeente Meierijstad
9
Definitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
9.a
Technische vragen: Definitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
9.b
Raadsinformatiebrief Reflectie klankbordgroep Transitievisie Warmte
10
Huidige werkwijze beheer en onderhoud openbare ruimte
10.a
Technische vragen: Huidige werkwijze beheer en onderhoud openbare ruimte
10.b
Ingekomen reactie ZLTO
12
Sluiting