link naar deze pagina

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering - 13 september 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: S. Oegema
Toelichting: Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 20 september 2018.

De commissievergadering wordt live uitgezonden.
Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
Vanwege drie aanmeldingen om in te spreken is de voorlopige agenda aangepast.
De punten waarvoor zich insprekers hebben gemeld, zijn naar voren gehaald (7, 8 en 9).
3
Vaststelling besluitenlijst van 28 juni 2018
4
Spreekrecht
5
Bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Voorbolst 18'
De agendacommissie heeft bepaald dat dit punt als hamerstuk kan worden gezien. Er zijn geen aanmeldingen ontvangen van fracties en/of insprekers om (in) te spreken over dit punt. Voor dit agendapunt geldt daarom geen spreektijd.
5.a
Technische vragen
6
Bestemmingsplan 'Koolenkampen - Iepenlaan, reparatie Iepenlaan 16' te Veghel
De agendacommissie heeft bepaald dat dit punt als hamerstuk kan worden gezien. Er zijn geen aanmeldingen ontvangen van fracties en/of insprekers om (in) te spreken over dit punt. Voor dit agendapunt geldt daarom geen spreektijd.
7
Bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
De agendacommissie heeft bepaald dat dit punt als hamerstuk kan worden gezien. Er is echter een aanmelding ontvangen om in te spreken over dit punt, zodat er alsnog spreektijd geldt.
7.a
Raadsinformatiebrief
7.b
Technische vragen
8
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 'Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief
9
Standplaatsenbeleid Meierijstad
9.a
Technische vragen
10
Erfgoedverordening Meierijstad 2018
10.a
Technische vragen
11
Integrale Visie op de openbare Ruimte
11.a
Technische vragen
12
Nota grondbeleid
12.a
Technische vragen
13
Sluiting