link naar deze pagina

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering - 9 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Leon van Boxtel
Toelichting: De agenda is vastgesteld door de agendacommissie op 2 juni 2022.

De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
Er zijn drie aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht (agendapunt 5). Dit heeft geen gevolgen voor de volgorde van de behandeling van de agendapunten.
3
Vaststelling besluitenlijst van 21 april 2022
4
Spreekrecht
Er zijn drie aanmeldingen ontvangen om in te spreken over agendapunt 5: ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’, Heidebloemstraat 15, Schijndel.

1. De heer De Wit namens bedrijven Dortmans;
2. Mevrouw Van der Heijden namens meerdere bewoners bedrijventerrein De Molendijk.
3. De heer Van den Broek namens meubelfabriek Henk van den Broek.
5
Ontwerp 'verklaring van geen bedenkingen', Heidebloemstraat 15 Schijndel
5.a
Technische vragen Ontwerp 'verklaring van geen bedenkingen', Heidebloemstraat 15 Schijndel
6
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf 'Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-Oedenrode'
6.a
Technische vragen 'Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-Oedenrode'
6.b
Ingekomen reactie
7
Openen grondexploitatie complex Fioretti locatie in Sint-Oedenrode
8
Bestemmingsplan 'Kerkstraat 29 in Wijbosch'
8.a
Technische vragen Bestemmingsplan 'Kerkstraat 29 in Wijbosch'
9
Bestemmingsplan 'snelfietsroute Veghel, Woongebied Veghel'
pdf Raadsvoorstel vaststelling BP deel Veghel snelfietsroute Uden-Veghel (741KB)
pdf Bijlage 1 Notitie zienswijzen Snelfietsroute Woongebied Veghel (5.8MB)
pdf Zienswijzen reclamant 7 (OPENBAAR) (92KB)
pdf Bijlage 2 BP Woongebied Veghel 2022-05-13 (2.4MB)
pdf Bijlage 2 SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Regels (2.1MB)
pdf Bijlage 2 SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting (10.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 1 Ontwerptekening Kern Veghel 1 (3.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 2 Ontwerptekening Kern Veghel 2 (3.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 3 Ontwerptekening Kern Veghel 3 (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 4 Ontwerptekening Kern Veghel 4 (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 5 Ontwerptekening Kern Veghel 5 (3.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 6 Ontwerptekening Kern Veghel 6 (4.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 7 Ontwerptekening Kern Veghel 7 (5.3MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek (5.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 9 Archeologie (4.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 10 Selectieadvies archeologie (854KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek explosieven (6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 12 Explosieven; inventariatiekaart (24.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 9 Archeologie (4.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 10 Selectieadvies archeologie (854KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek explosieven (6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 12 Explosieven; inventariatiekaart (24.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 13 Explosieven; bodembelastingskaart (13.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 14 Quickscan ecologie (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 15 Actualisatie Quickscan ecologie (4.8MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 16 Oplegnotitie ontwerp ecologie (828KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 17 Nee, tenzij toets (1.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 18 Onderzoek stikstof (2.6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 19 Advies compensatie natuur NNB (3.5MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 20 Memo Waterhuishouding (1.1MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 21 Landschapsvisie Duits Lijntje (71.8MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 22 Nota vooroverleg (349KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 23 Nota van zienswijzen (1.7MB)
pdf Bijlage 3 RIB snelfietsroute Uden-Veghel_bw 8 febr 2022__2010659__.docx (1.3MB)
9.a
Technische vragen Bestemmingsplan 'snelfietsroute Veghel, Woongebied Veghel'
10
Verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)
10.a
Technische vragen Verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)
11
Sluiting