link naar deze pagina

Beeldvormende avond PZ - 2 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Parallelle zaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: R. Verhagen
Toelichting: De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties

1
Opening en mededelingenn
19.30 uur
2
Inspreken
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om in te spreken.
3
Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
19.35-20.35 uur
In welke gevallen wil de raad gebruik maken van het adviesrecht voor omgevingsvergunningen voor een buitenplanse nevenactiviteit? Welke activiteiten wil de raad aanwijzen waarbij participatie verplicht is?
Noot: terinzagelegging voor inspraak volgt nog.
4
Sluiting
20.35 uur