link naar deze pagina

Werkgroep omgevingsplan - 26 januari 2022

Locatie: Online met MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Franken
Algemene documenten:

1
opening en mededelingen
2
Verslag raadswerkgroep 15 december 2021
3
Bevoegdheden College & Raad t.a.v. de bopa (buitenplanse omgevingsplanactiviteit)
 Adviesrecht: Gesprek over de mogelijkheid van de gemeenteraad om gevallen aan te
wijzen waarover zij een bindend advies kan geven aan het college. Twee mogelijkheden
worden voorgelegd.
\- Verplichte participatie: Gesprek over de mogelijkheid om gevallen van activiteiten vast te
stellen waarvoor participatie verplicht is. Toegelicht wordt een voorstel voor gevallen van
activiteiten.
\- Uitgebreide procedure: Het college heeft de bevoegdheid om de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren. Toegelicht worden de voorwaarden
voor het overgaan van de reguliere procedure tot de uitgebreide procedure evenals hoe
invulling te geven aan de bevoegdheid van het College.
4
Rondvraag en sluiting