link naar deze pagina

Commissie Mens en Maatschappij - 4 oktober 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Parallelle zaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. Verhagen
Toelichting: Na behandeling in de commissie vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 11 oktober 2018.

De commissievergadering wordt live uitgezonden.
Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling besluitenlijst van 13 september 2018
4
Spreekrecht
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht.
5
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 'Toegang Sociaal Domein'
5a
Technische vragen
6
Strategische visie Sociaal Domein 2018 - 2022
6.a
Technische vragen
7
Sluiting