link naar deze pagina

Commissie Mens en Maatschappij - 28 juni 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Parallelle zaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: S. Oegema
Toelichting: Na behandeling in de commissie worden de voorstellen behandeld in de raadsvergadering van 5 juli 2018.
De commissievergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling besluitenlijst van 24 mei 2018
4
Spreekrecht

5
Woonvisie Meierijstad en beschikbaarstelling krediet voor herijking Woningbouwprogramma
5.a
Technische vragen
6
Gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Meierijstad' 2018-2021
6.a
Technische vragen
7
Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant en WSD
8
Archiefverordening Meierijstad 2018
9
Informatiebeleidsplan 2018 - 2022 gemeente Meierijstad
9.a
Technische vragen
10
Algemeenbelangbesluit wet Markt en Overheid
11
Sluiting