link naar deze pagina

Commissie Mens en Maatschappij - 9 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Parallelle zaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:
Toelichting: De agenda van deze vergadering wordt door de agendacommissie vastgesteld op 2 juni 2022

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling besluitenlijst van 21 april 2022
4
Spreekrecht
Aanmelding uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de commissievergadering. Inspreken is enkel mogelijk op geagendeerde onderwerpen. Maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.
5
Krediet uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Veghel
Stukken volgen.
6
Rekenkameronderzoek: 'Eenzaamheid in Meierijstad'
7
Sluiting