link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 november 2020

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen zijn behandeld in de commissie M&M en REB van 14 oktober 2020. Agendapunten 16 en 17 zijn behandeld tijdens de gezamenlijke commissievergadering  van 15 oktober 2020.

Vanwege Coronamaatregelen is er helaas geen ruimte voor publiek om de vergadering bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties
volgen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 24 september 2020
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1 Dorpsraad Erp-notulen 7 juli 2020-privacygevoelige inhoud.docx (74KB)
pdf C2 Vereniging van hoveniers en groenvoorzieners-oproep bezuinig niet op groen.pdf (1.7MB)
pdf C5 Vereniging eigen huis-laat omwonenden meedenken over grote projecten.pdf (107KB)
pdf C6a P Dijkema stg-Goede Herder.docx (16KB)
pdf C6b DeMooiRooiKrant_1.jpg (535KB)
pdf C6c DeMooiRooiKrant_10.jpg (711KB)
pdf C6d DeMooiRooiKrant_11.jpg (507KB)
pdf C6e heemkunde mooirooi.pdf (601KB)
pdf C7a Meijerijstad zienswijze herbestemming Sint-Oedenrode.pdf (106KB)
pdf C7b Aanwijzingsbesluit De Goede Herder Sint Oedenrode.pdf (1.5MB)
pdf C7c Tekst kerkenboek Wies van Leeuwen.pdf (99KB)
pdf C8 DR Keldonk-notulen 26-08-2020.docx (14KB)
pdf C9 Brief CMV mbt woningbouwprogramma Meierijstad.docx (57KB)
pdf C12 KCR werkgroep- heroverwegen aanwijzing zoekgebied.pdf (34KB)
pdf C13 Stichting Jan van Eijk-herbestemming de Goede Herderkerk te Sint oedenrode.docx (34KB)
pdf C15 DR Mariaheide 271e verg 7 sept 2020-.docx (65KB)
pdf C16 Stg Bolle Akker-Coronahulp raad.pdf (169KB)
pdf C17 ZLTO-Zienswijze Harmonisatie van diverse regelingen ('laaghangend fruit') de Meierij.pdf (929KB)
pdf C18 ZLTO Bezwaar Verordening fysieke leefomgeving.pdf (1.2MB)
pdf C19 ZLTO-Standpuntendocument invulling Buitengebied.pdf (11.8MB)
pdf C20 DR Erp-Notulen 8-9-2020.docx (73KB)
pdf C22a Dorpsvereniging Filopopers-bericht aan raad.pdf (274KB)
pdf C22c Dorpsvereniging Filopopers-beantwoording vragen CPG WP Spui.pdf (362KB)
pdf C22d Dorpsvereniging Filopopers-conclusie review RIVM.png (497KB)
pdf C22e Dorpsvereniging Filopopers-mail.pdf (120KB)
pdf C22f Dorpsvereniging Filopopers-stand van zaken windpark Spui.pdf (129KB)
pdf C22g Dorpsvereniging Filopopers-verslag overleg 24 juni 2020.pdf (136KB)
6.d
Moties van andere overheden
7
Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Boekelseweg 12-14' te Erp
Hamerstuk
7.a
Technische vragen bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Boekelseweg 12-14' te Erp
8
Vaststelling bestemmingsplan 'Willibrordushoek 1, Eerde"
Hamerstuk
8.a
Technische vragen bestemmingsplan 'Willibrordushoek 1, Eerde"
9
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pastoor Clercxstraat ong.’ in Zijtaart.
Hamerstuk
9.a
Technische vragen bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pastoor Clercxstraat ong.’ in Zijtaart
10
Vaststelling verordening tot wijziging Participatieverordening gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)
Hamerstuk
10.a
Technische vragen verordening tot wijziging Participatieverordening gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)
11
Vaststelling verordening Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meierijstad
Hamerstuk
11.a
Technische vragen verordening Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meierijstad
12
Wijziging begroting 2020 conform 2e bestuursrapportage 2020
Link naar digitale bestuursrapportage: https://meierijstad2020.2ebestuursrapportage.nl
Hamerstuk
12.a
Technische vragen begroting 2020 conform 2e bestuursrapportage 2020
13
Verlening toestemming aan college voor aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum
Hamerstuk
14
Vaststelling verordening bedrijveninvesteringszone ondernemers centrum Veghel 2021-2025 en verordening bedrijveninvesteringszone vastgoed centrum Veghel 2021-2025
Bespreekstuk
14.a
Technische vragen Vaststelling verordening bedrijfsinvesteringszone ondernemers centrum Veghel 2021-2025 en verordening bedrijfsinvesteringszone vastgoed centrum Veghel 2021-2025
Bespreekstuk
15
Verlening toestemming aan college voor instemming aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
Bespreekstuk
15.a
Amendement Gemeentebelang Meierijstad
16
Vaststelling grondexploitatie 'de Vossenberg' voor ontwikkeling gebied 'de Vossenberg' te Schijndel
Bespreekstuk
16.a
Technische vragen grondexploitatie 'de Vossenberg' voor ontwikkeling gebied 'de Vossenberg' te Schijndel
17
Vaststelling begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Link naar digitale begroting: https://meierijstad.begroting-2021.nl
Bespreekstuk
17.a
Technische vragen begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
18
Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, Gemeentebelang Meierijstad: Rookvrije kinderspeelplaatsen
19
Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, SP: Aanpassen minimumloon
20
Sluiting