link naar deze pagina

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M - 16 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: K. van Limpt
Toelichting: De agenda is vastgesteld door de agendacommissie op 2 juni 2022.

De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van 21 oktober 2021
4
Spreekrecht
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht.
5
1e Bestuursrapportage 2022 en daarbij behorende begrotingswijziging 2022
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om (in) te spreken over dit agendapunt. Voorstel is om -in navolging van de agendacommissie- dit agendapunt aan te merken als **hamerstuk**.
5.a
Technische vragen 1e Bestuursrapportage 2022 en daarbij behorende begrotingswijziging 2022
6
Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
De jaarrekening is digitaal in te zien op meierijstad.jaarverslag-2021.nl
6.a
Technische vragen Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
6.b
Verslag bevindingen accountant
7
Technische uitgangspunten programmabegroting 2023
7.a
Technische vragen uitgangspunten programmabegroting 2023
8
Krediet permanente uitbreiding basisschool 'Maria ter Heide' te Mariaheide
8.a
Technische vragen Krediet permanente uitbreiding basisschool 'Maria ter Heide' te Mariaheide
9
Motie vreemd aan de orde Hart, Lokaal: 'Gilden horen er ook bij'
10
Motie vreemd aan de orde VVD: Zorgvuldig Stikstofbeleid
11
Sluiting