link naar deze pagina

Sociale Domein overig - 21 november 2008

Locatie: Bestuurscentrum
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Informatiebijeenkomst: Wonen in Limburg

1
14.00 Opening en welkom
2
14.10 Limburgse wijkenaanpak: casus Sanderbout
3
14.45 Herstructurering in Parkstad Limburg
4
15.20 Pauze
5
15.30 Instrumenten mixed use model en CPO-regeling
6
15.45 Woonmonitor 2007
7
16.00 Bezoek aan het Kloosterkwartier
8
17.00 Einde bijeenkomst
9
Presentaties