link naar deze pagina

Statencommissie Cultuur en Natuur - 25 november 2011

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Krabbendam G.-J.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (3,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 30 september 2011
4
Statenvoorstellen
4.1
G-11-029-1 Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur, brief van Gedeputeerde Staten van 8 november 2011
4.2
P-11-023-1 Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer inzake de Reconstructie Noord- en Midden-Limburg
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingen Gedeputeerde Lebens uit de Statencommissie voor Cultuur en Natuur
6.2
Actuele stand van zaken moties en toezeggingen Statenperiode 2007-2011 Deel Cultuur en Natuur, brief van Gedeputeerde Staten van 1 november 2011
6.3
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
7
Bespreekstukken
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting