link naar deze pagina

Cultuur en Samenleving - 21 april 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Bus E.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving
Locatie: Veldekezaal
Deze agenda is in opbouw
Bundel:
pdf Agendabundel (420KB)

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
3
Verslag
4
Overzicht moties en toezeggingen
5
Voorraadagenda
6
CULTUUR
6.1
Rondvraag/mededelingen
7
SAMENLEVING
7.1
Rondvraag/mededelingen
8
SUBSIDIES
8.1
Rondvraag/mededelingen
9
Lijst ingekomen stukken
10
SluitingZoeken