link naar deze pagina

(PS) Provinciale Staten - 11 mei 2017

Locatie: Feestzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Bovens Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting: Bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten i.h.k.v. Limburg 150 jaar uniek van én in Nederland.
Deze vergadering is in voorbereiding en alleen toegankelijk voor genodigden.

http://player.companywebcast.com/provincielimburg/20170522_2/nl/player

Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 11-5-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
3
Vragenuur
Dit agendapunt is niet van toepassing.
4
Notulen
Dit agendapunt is niet van toepassing.
5
HAMERSTUKKEN
Dit agendapunt is niet van toepassing.
6
BEHANDELSTUKKEN
Dit agendapunt is niet van toepassing.
7
Voorraadagenda
Dit agendapunt is niet van toepassing.
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting