link naar deze pagina

SC Fysieke Domein overig - 26 september 2008

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Informatiebijeenkomst: Landbouwontwikkelingsgebieden en nieuw gemengd bedrijf

1
Programma/uitnodiging/route themadag 26-09-2008
2
Informatiebijeenkomst 18-10-2008
2.1
Verslag informatiebijeenkomst Intensieve Veehouderij d.d. 18-10-2007
2.2
Sheets van de presentaties: Informatiebijeenkomst Intensieve Veehouderij d.d. 18-10-2007
3
Het Megabedrijf gewogen, publicatie Raad Landelijk Gebied 08/03, maart 2008, advies over megabedrijven in de intensieve veehouderij
4
Brief van Ministerie LNV aan 2e kamer d.d. 14-08-2008 inzake beantwoording kamervragen over bouw van een megakippenbedrijf te Grubbenvorst
5
Info Landbouwontwikkelingsgebieden door Jan Briels en Henk Saes (uit: Binnenste Buiten)
6
Overzichtskaart zonering intensieve veehouderij (zie ook http://www.limburg.nl/Plattelandinuitvoering/reconstructieplan/bestanden/kaart_1.pdf )
7
Cijfers intensieve veehouderij in Limburg (bron: provincie Limburg)
8
Wijziging reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg; info over vervallen varkensvrije zones inclusief zonering intensieve veehouderij en doorwerking Reconstructieplan in ruimtelijke plannen
9
Samenvatting uit rapport Maatschappelijke effecten van de Intensieve Veehouderij (Ministerie LNV rapport 22-05-2008)
10
Samenvatting uit het rapport Bijrage Varkenshouderij aan de emissies van Ammoniak en Fijn Stof in Nederland
11
Samenvatting en eindbeschouwing uit raport WUR (Wageningen UR): State of the art megabedrijven intensieve veehouderij (2008) rapportnummer 105
12
Megastallen nader bekeken (CLM juni 2008): Rapporten te reviewen
13
Klimaat en veehouderij (Ministerie LNV rapport 13-06-2008): Industrie
14
Rapport RIVM (Volksgezondheidsaspecten van Veehouderij-megabedrijven in Nederland, februari 2008): Samenvattend
15
Samenvatting uit publicatie Milieukundige landschappelijke aspecten van megabedrijven in de intensieve veehouderij (Milieu en Natuur planbureau)
16
AlterraRapport 1581 megastallen in beeld 2007: Megastallen in beeld samengevat
17
Ministerie LNV: Advies voor Dierenaangelegenheden: Dierenwelzijn en dierengezondheid op megabedrijven in Nederland
18
Advies Megastallen WVA: Advies van directeur Bureau Risicobeoordeling aan de Minister van LNV en de Minister van VWS (voedsel en Warenautoriteit februari 2008)
19
Presentaties