link naar deze pagina

ControleCommissie - 16 december 2009

Locatie: Oranjerie
Aanvang: 18:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen verslag van het openbaar deel van de vergadering van 17 november 2009
3
Presentatie PriceWaterhouseCoopers inzake controle jaarrekening 2009 en speerpunten
4
Uitvoering regeling grote projecten door Controlecommissie
5
Ingekomen stukken
5.1
Brief PWC inzake declaraties GS d.d. 9 december 2009
6
Vaststelling voorraadagenda
7
Rondvraag en sluitingZoeken