link naar deze pagina

Statencommissie Cultuur en Natuur - 21 september 2012

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Krabbendam G.-J.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (3,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 25 mei 2012
4
Statenvoorstellen
4.1
G-12-034-1 Concept-beleidskader Cultuur 2013-2016, brief van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2012
4.2
G-12-033-1 Cultuurplaninstellingen 2013-2016, brief van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2012
4.3
G-12-032-1 LSO - Orkest voor Zuid Nederland 2013-2016
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst
6.2
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
7
Bespreekstukken
7.1
Voorstel College van Gedeputeerde Staten inzake Cultuurplaninstellingen 2013-2016, e-mail met bijlage van Orlando Festival en Charles Hennen Concours dd. 16-09-2012
Behandelvoorstel commissie:
Te betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.2 G-11-033-1 Cultuurplaninstellingen 2013-2016.
7.2
Voorstel College van Gedeputeerde Staten inzake Cultuurplaninstellingen 2013-2016, e-mail met bijlage van dhr. Van Loo, voorzitter WMC Kerkrade.
Behandelvoorstel commissie:
Te betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.2 G-11-033-1 Cultuurplaninstellingen 2013-2016.
7.3
PAC eindvoorstel Roepaen, e-mail met bijlage van dhr. Tangelder van Roepaen Podium d.d. 18 september 2012.
Behandelvoorstel commissie:
Te betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.2 G-11-033-1 Cultuurplaninstellingen 2013-2016.
7.4
Cultureel podium Roepaen, e-mail van mevr. Voncken-Janssen, wethouder gemeente Gennep d.d. 18 september 2012.
Behandelvoorstel commissie:
Te betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.2 G-11-033-1 Cultuurplaninstellingen 2013-2016.
8
Mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting