link naar deze pagina

Sociale Domein overig - 4 februari 2011

Locatie:
Aanvang: 13:30
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Informatiebijeenkomst: Bezuinigingen jeugdzorg

1
Uitnodiging namens de bestuurders uit de jeugdzorg, d.d. 27 januari 2011
2
Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012, informerend stuk van GS d.d. 18 januari 2011Aanleiding tot het extra overleg met bestuurders uit de jeugdzorg.
3
Gespreksnotitie namens de bestuurders Jeugdzorg voor het overleg met Statenleden van vrijdag 4 februari
4
Brief van gedeputeerde Wolfs aan de commissieleden inzake beleidskader jeugdzorg d.d. 2 februari n.a.v. het geplande overleg met de bestuurders uit de jeugdzorg
5
Brief van de ondernemingsraad Rubicon inzake korting en bezuinigingen op Limburgse Jeugdzorg d.d. 2feb2011