link naar deze pagina

Statencommissie Economie en Bestuur - 4 oktober 2012

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Roefs L.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (5,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Sluiten openbaar gedeelte - Opening besloten gedeelte - Sluiting besloten gedeelte
4
Statenvoorstellen
4.1
G-12-035 Doorstart NedCar, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 18 september 2012 (2012/45148)
Behandelvoorstel commissie:
hierbij te betrekken de mededeling portefeuillehouder Kersten d.d. 1 oktober 2012
4.1.1
Doorstart NedCar, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 1 oktober 2012 (2012//46420)
5
Rondvraag en sluiting