link naar deze pagina

ControleCommissie - 3 december 2010

Locatie: Maaszaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening en mededelingen
2
Verslag vergadering d.d. 27 oktober 2010
3
Statenvoorstellen
3.1
G-10-039-1 Wijziging financiële verordening Provincie Limburg en treasury statuut DOC149014-17,149008-11
3.2
Basisrapportage Klavertje4/Greenport, brief van Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2010 DOC13091-92
3.3
Basisrapportage A2 Passage Maastricht, brief van Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2010 DOC130286-87
3.4
P-10-014 Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Ruimte voor Ruimte Regeling Noord- en Midden-Limburg (voorstel tot overnemen van de aanbevelingen uit dit rapport) DOC148098
4
Sonderderde stukken
4.1
Onderzoeksprogramma Provincie Limburg 2011 DOC146992-94
4.2
Onderzoeksplan 2011 Unit Control DOC146967
4.3
Evaluatie Planning en Controlcyclus
4.4
Verbetertraject SMARTheid begroting: nadere uitwerking brainstormsessie
5
Informerende stukken
5.1
Halfjaarlijke rapportage van Gedeputeerde Staten en het advies van de Unit Control inzake uitvoering door Gedeputeerde Staten van adviezen accountant DOC150201-03
5.2
Tweede halfjaarlijkse rapportage opvolging door Gedeputeerde Staten aanbevelingen Zuidelijke Rekenkamer inzake ontslagvergoedingen DOC143651-52
5.3
Brief Gedeputeerde Staten inzake grote projecten (nazending)
6
Voorraadagenda
7
Rondvraag en sluitingZoeken