link naar deze pagina

Sociale Domein overig - 1 oktober 2010

Locatie: 5e
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter:
Toelichting: Conferentie: Hart voor Limburg

1
KLIK OPEN voor Presentaties Ronde Tafelconferentie maart 2009 en Initiatiefvoorstel, Plan van Aanpak Hart voor Limburg.
pdf 1. PROGRAMMA RONDE TAFEL BIJEENKOMST T.B.V. HART VOOR LIMBURG D.D. 31-03-2009 (308KB)
pdf 2. Presentatie Hart voor Limburg, programma van 31 maart 2009 (311KB)
pdf 3. Plotse hartstilstand in Limburg, Naar een nieuwe aanpak. (1,4MB)
pdf 4. Missie NNR, behoud van leven dat door goede basale reanimatie en defibrillatie is te behouden. (694KB)
pdf 5. Reanimatie-onderwijs op school. (210KB)
pdf 6. Project Burger Hulpverlening Limburg (349KB)
Word 7. Leefbaarheidindicatoren, praktijktoepassingen van beschikbare informatie. (2,1MB)
pdf 8. Brief GS inzake Aangepast plan van aanpak Hart voor Limburg (336KB)
pdf 9. Aangepast plan van aanpak Hart voor Limburg maart 2010. (1,8MB)
pdf 10. Beantwoording vragen GroenLinks inzake Plan van aanpak Hart voor Limburg in SD van 26 februari 2010 (351KB)
pdf 11. Initiatiefvoorstel I-09-001 Hart voor Limburg 16 april 2009 (87KB)
pdf 12. Gewijzigd ontwerpbesluit Initiatiefvoorstel Hart voor Limburg I-09-001 (54KB)
pdf 13. Verslag n.a.v. het behandelde in SD Initiatiefvoorstel Hart voor Limburg 17 april 2009 (110KB)
pdf 14. Besluit Initiatiefvoorstel Hart voor Limburg, PS 28-29 mei 2009. (73KB)
pdf 15. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 1 (VVD Motie Defibrillatoren) (129KB)
pdf 16. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 2 ( Cijfers en feiten hartstichting uit Hart Bulletin jaargang 38 nr. 2 april 2007) (174KB)
pdf 17. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 3 (Wet- en regelgeving AED) (63KB)
pdf 18. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 4 (Wat is het doel van de 6 minuten campagne?) (122KB)
pdf 19. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 5 Brief minister Remkes van BZK inzake First responders van de brandweer in relatie tot ambulancezorg 2007-11-17) (418KB)
pdf 20. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 6 (Brandweer Amsterdam 2002-12-23) (26KB)
pdf 21. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 7 (Reactie brandweer op brandweerauto's uitrusten met AED 2007-09-11) (34KB)
pdf 22. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 8 (Noodhulpauto's politie krijgen defibirillator 2007-01-25) (45KB)
pdf 22a. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 8a (AED in politieauto's) (41KB)
pdf 23. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 9 (2007-09-06 Relatief veel fatale hartstilstanden onder amateurvoetballers) (130KB)
pdf 24. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 10 (brief hartpatiënten aan PS Limburg) (34KB)
pdf 25. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 11 (Brief Hartpatiënten aan de Limburger) (31KB)
pdf 26. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 12 (Hartpatiënten Nederland inzake defibrillatoren in brandweerwagens) (2,6MB)
Word 27. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 13 (Brief Hart in nood) (120KB)
pdf 28a. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 14 (AED evalutatie Bergen deel 1) (251KB)
pdf 28b. Initiatiefvoorstel inzake Hart voor Limburg - bijlage 14a (AED evalutatie Bergen deel 2) (162KB)
2
Foto's van Ton Gorgels, cardioloog met een afvaardiging van het Reanimatieteam uit Provinciale Staten. Steunbetuiging aan het initiatief van "Reanimeren Hartstikke goed!" van 1 oktober 2010