link naar deze pagina

Jaarrekeningcommissie - 19 juni 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Jaarrekeningcommissie
Locatie: Veldekezaal
Deze agenda is in opbouw
Bundel:
pdf Agendabundel (423KB)

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
3
Verslag
4
Overzicht moties en toezeggingen
5
Voorraadagenda
6
FINANCIEN
6.1
Jaarstukken 2016
6.2
Opzet programmabegroting 2018
6.4
Begeleidings- en beoordelingscommissie aanbesteding accountant
6.5
Rondvraag/mededelingen
7
Lijst ingekomen stukken
8
SluitingZoeken