link naar deze pagina

Financiën, Economische Zaken en Bestuur - 14 april 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 14:00
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Locatie: Veldekezaal
Deze agenda is in opbouw
Bundel:
pdf Agendabundel (2,2MB)

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
3
Verslag
4
Overzicht moties en toezeggingen
5
Voorraadagenda
6
FINANCIËN
6.1
Rondvraag/mededelingen
7
ECONOMISCHE ZAKEN
7.1
Rondvraag/mededelingen
8
BESTUUR
8.1
Statenvoorstel ZRK-rapport 'Sturen met risico's - opzet en uitvoering van interbestuurlijk toezicht door de Provincie Limburg'
8.2
Rondvraag/mededelingen
9
HANDHAVING
9.1
Rondvraag/mededelingen
10
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
10.1
Rondvraag/mededelingen
11
Lijst ingekomen stukken
12
SluitingZoeken