link naar deze pagina

Overig uit import - 25 november 2005

Locatie:
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening en mededelingen
2
Archeologiebeleid
3
Verslagen van de vergadering van 28 oktober 2005 en 4 november 2005 met voortschrijdende actielijst
4
Voorraadagenda
5
Lijst van ingekomen stukken
6
Programmabegroting 2006
7
Nota Sportbeleid (H-329)
8
Stand van zaken dans
9
Mededelingen portefeuillehouder
10
Rondvraag en sluiting