link naar deze pagina

SC Verkeer, Water en Milieu - 1 december 2006

Locatie:
Aanvang: 15:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Toelichting door Veolia op promotionele activiteiten en toelichting op de Veoliacommunicatie met burger/reiziger over (introductie) Veolia/nieuwe dienstregeling (ligt ter inzage bij de Griffie)
4
Toetsing/inhoud proces
5
Toetsing dienstregeling op basis van de verwoorde uitgangspunten
6
Afdoening actielijst 105a (lightrail)