link naar deze pagina

Sociale Domein overig - 7 december 2007

Locatie: Kasteel
Aanvang: 13:30
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Informatiebijeenkomst: Wonen in Limburg

1
Informatieve stukken
2
13.30 - Presentatie/toelichting rapport 'Limburg transforMEERT' door dhr. Joosten van de RO-groep
3
13.45 - Reactie en visie vanuit de Limburgse corporatiesector op het rapport en opgaven/ontwikkelingen op woongebied in Limburg - toelichting door mevrouw Depondt van woningcorporatie Woonpunt
4
14.00 - Rol en belang van bewonersparticipatie bij woningbouwopgaven en herstructurering presentatie/toelichting door dhr. P. Janssen van de Woonbond Nederland
5
14.15-14.45 - Discussieronde
6
15.00 - Korte pauze/intermezzo
7
15.15 - Provinciale beleidscyclus wonen, uitvoering van regionale woonvisies en resultaten van de woonmonitor Limburg over 2006 (presentatie/toelichting door de heer Sluijsmans van de provincie Limburg)
8
15.35 - Op basis van een aantal stellingen zal een interactieve discussie met de statencommissie plaatsvinden over het huidig beleid, sturing en uitvoering op woongebied en het bepalen van de belangrijkste aandachtspunten voor het provinciale woonbeleid
9
16.15 Samenvatting, conclusies, aanbevelingen en vervolgafspraken
10
16.30 Einde themabijeenkomst, aansluitend borrel