link naar deze pagina

Ruimte, Infrastructuur en Financien - 19 december 2012

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Bosch M.T.
Toelichting: Extra vergadering
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (3,8MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Rol betrokken overheden rondom faillissement taxibedrijf Sieswerda
3.1
62647 Nadere toelichting op brief d inzake faillissement Sieswerda, afschrift van brief Gedeputeerde Staten aan Veolia Transport Limburg B.V. d.d. 14-12-2012
3.2
Brief Veolia aan GS d.d. 7 nov 2012
3.3
Brief GS aan Veolia d.d. 15 nov 2012
3.4
Brief GS aan Heerlen d.d. 7 dec 2012
3.5
Brief GS aan Sittard-Geleen d.d. 7 dec 2012
3.6
Brief Heerlen aan GS d.d. 12 dec 2012
3.7
Brief Omnibuzz aan GS d.d. 12 dec 2012
4
Rondvraag en sluiting