link naar deze pagina

ControleCommissie - 12 december 2013

Locatie: Oranjerie Roermond
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Bosch Hans J.G.G.
Toelichting: Deze vergadering is komen te vervallen.
Bundel:
pdf Agendabundel (1KB)

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Statenvoorstellen
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
7
Bespreekstukken
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluitingZoeken