link naar deze pagina

Mobiliteit en Duurzaamheid overig - 27 maart 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Georganiseerd vanuit GS
Toelichting: Werkbijeenkomst Reconstructie N595 Wittemer Allee.
Deze bijeenkomst vindt plaats n.a.v. de stakeholdersbijeenkomst van 1-2-2017 en op initiatief van gedeputeerde Geurts.
locatie: Veldekezaal, Gouvernement Maastricht
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden (Statenleden Provinciale Staten van Limburg en Raadsleden gemeente Gulpen-Witten en College van B&W)
Bundel:
pdf Agendabundel (47KB)
Algemene documenten: