link naar deze pagina

Overig uit import - 14 februari 2007

Locatie:
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2
Vaststellen verslag vorige vergadering
2.1
Vaststelling verslag vorige vergadering 12 januari 2007
2.2
Actielijst
3
Ingekomen stukken
3.1
Brief van gedeputeerde Wolfs betreffende afschrift brief in verband met verspreiding DVD Take Care Limburg
3.2
Brief aan gedeputeerde Wolfs betreffende statenvoorstel H-336 m.b.t. uitvoering motie betreffende zorgstructuur voorschoolse voorzieningen
3.3
Brief van gedeputeerde Wolfs betreffende de wachtlijsten William Schrikker
3.4
Brief van gedeputeerde Wolfs betreffende Visitatiecommissie Verbetering Doelmatigheid Jeugdzorg
4
Vaststelling voorraadagenda
5
"Testament" discussiebijeenkomst cultuur(plan)instellingen
5.1
Cultuurtestament
5.2
Aandachtspunten uit de discussiebijeenkomsten
5.3
Verslagen discussiebijeenkomsten cultuur(plan)instellingen
5.4
Presentatie Grevenstein (behorende bij 11-01-2007)
5.5
Presentatie Huis voor de Kunsten (behorende bij 25-01-2007)
5.6
Limburgs festival platform (behorende bij 25-01-2007)
5.7
Presentatie Theater Het Vervolg
6
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
7
Rondvraag en sluiting