link naar deze pagina

Fysieke Domein Ruimte & Bestuur - 10 december 2010

Locatie: Vervolg
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:

1
Heropening
1.1
Heropening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
2.1
Spreekrecht burgers
4
Statenvoorstellen
4.1
Basisrapportage A2 Passage Maastricht, brief van Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2010 DOC130286-87
4.2
Basisrapportage Klavertje4/Greenport, brief van Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2010 DOC13091-92
4.3
P-10-014 Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Ruimte voor Ruimte Regeling Noord- en Midden-Limburg DOC148098
4.4
G-10-037 Statenvoorstel Ruimte voor Ruimte Herfinanciering december 2010 DOC143803-09
7
Informerende stukken
7.13
Beantwoording vragen Ruimte voor Ruimte door provincie Noord-Brabant. Naar aanleiding van verzoek van de heer Loonen tijdens Commissievergadering 29 oktober 2010.
7.14
Overzicht Ruimte voor Ruimte regeling Noord- en Midden-Limburg in Provinciale Staten en Statencommissies. Op verzoek van de heer Titulaer zijn de stukken als bedoeld in dit overzicht (bijlage 4 van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer) via psonline beschikbaar en op papier te raadplegen bij de Griffie.
pdf Overzicht vergaderingen (39 documenten) Ruimte voor Ruimte regeling Noord-Midden-Limburg (680KB)
pdf bijlage 1a (8MB)
pdf bijlage 1b (2,4MB)
pdf Bijlage 2 (9,4MB)
pdf Bijlage 3 (11,2MB)
pdf Bijlage 4 (21,6MB)
pdf Bijlage 5 (1,2MB)
pdf Bijlage 6a (15,4MB)
pdf Bijlage 6b (317KB)
pdf Bijlage 6c (231KB)
pdf Bijlage 7 (4,4MB)
pdf Bijlage 8 (1,2MB)
pdf Bijlage 9 (4,7MB)
pdf Bijlage 10 (5,1MB)
pdf Bijlage 11 (4,3MB)
pdf Bijlage 12 (2,6MB)
pdf Bijlage 13 (4,4MB)
pdf Bijlage 14 (4,7MB)
pdf Bijlage 15 (3,9MB)
pdf Bijlage 16 (1,8MB)
pdf Bijlage 17 (1,7MB)
pdf Bijlage 18a (1,6MB)
pdf Bijlage 18b (5,7MB)
pdf Bijlage 19 (75KB)
pdf Bijlage 20 (3MB)
pdf Bijlage 21 (271KB)
pdf Bijlage 22 (1,7MB)
pdf Bijlage 23 (817KB)
pdf Bijlage 24 (2MB)
pdf Bijlage 25 (480KB)
pdf Bijlage 26 (3,7MB)
pdf Bijlage 27a (1,6MB)
pdf Bijlage 27b (19KB)
pdf Bijlage 27c (864KB)
pdf Bijlage 28 (1,6MB)
pdf Bijlage 29a (1,7MB)
pdf Bijlage 29b (1,1MB)
pdf Bijlage 30 (475KB)
pdf Bijlage 31a (2,7MB)
pdf Bijlage 31b (5,3MB)
pdf Bijlage 31c (1,8MB)
pdf Bijlage 32 (672KB)
pdf Bijlage 33 (1MB)
pdf Bijlage 34 (6,2MB)
pdf Bijlage 35a (27KB)
pdf Bijlage 35b (3,3MB)
pdf Bijlage 36 (11MB)
pdf Bijlage 37 (4,3MB)
pdf Bijlage 38 (18MB)
pdf Bijlage 39 (20,1MB)
10
Sluiting
10.1
Rondvraag en sluiting