link naar deze pagina

ControleCommissie - 26 oktober 2011

Locatie: Oranjerie Roermond
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Bosch Hans J.G.G.
Bundel:
pdf Agendabundel (13,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Statenvoorstellen
4.1
P-11-021 Versterking Controlefunctie PS
4.2
Evaluatie Regeling Grote Projecten
5
Sonderende stukken
5.1
Evaluatie wijziging financiele verordening 2009 Provincie Limburg
5.2
Afstemmen onderzoeksvragen onderzoek Laerbroek door Unit Control
5.3
Evaluatie P&C cyclus
5.4
SMART-heid begroting
6
Controlerende stukken
6.1
Nalevingsonderzoek aanbestedingenbeleid GS door Unit Control + quickscan accountant en de reactie van GS
6.2
WK Wielrennen, brief van GS d.d. 19 oktober 2011
7
Informerende stukken
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluitingZoeken