link naar deze pagina

Economie, Bestuur en Duurzaamheid - 13 december 2013

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:45
Voorzitter: Roefs C.W.J.M.
Toelichting: Extra commissievergadering
Locatie: Veldekezaal
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (53,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
2
ECONOMIE
2.1
G-13-033 Statenvoorstel Businesscases Structuurversterkende projecten, tranche najaar 2013, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 19 november 2013 (2013/66462)
Behandelvoorstel commissie:
Via 1 besluit wordt PS gevraagd in te stemmen met businesscases van 7 structuurversterkende projecten, tranche najaar 2013.T.a.v. het project 1 Institute of Science & Technology (InSciTe) en t.a.v. het project 2 Pilot- en Miniplantfaciliteiten dient u uw wensen en bedenken aan te geven omdat het hier deelnemingen betreft.
De afspraken rondom wensen/bedenkingen zijn:
indien PS wordt gevraagd wensen/bedenkingen in te brengen naar aanleiding van een voorgenomen besluit van GS, dan worden de wensen/bedenkingen in eerste instantie tijdens de commissievergadering ingediend. Na behandeling in de Statencommissie concludeert de voorzitter af voor welke wensen en bedenkingen er een meerderheid is. Alleen de wensen en bedenkingen waarvoor in de Statencommissie een meerderheid is neemt de Griffie over in het ontwerpbesluit. Latere wensen en bedenkingen kunnen alleen via een amendement ingediend worden.

Voorstel spreektijden: in eerste termijn 8 minuten per fractie, GS 30 minuten. Tweede termijn 4 minuten per fractie, 15 minuten GS.
U wordt dringend verzocht bij uw voorbereiding rekening te houden met de beschikbare spreektijden.

Vergadering dient om 12:30 afgesloten te zijn i.v.m. PSbijeenkomst integriteit (start 12:30 met soep/broodjes).
2.1.1
Structuurversterkende projecten, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 31 oktober 2013 (2013/60727)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 2.1.
2.1.2
Nadere uitleg omtrent 15% besteedbare ruimte
Behandelvoorstel commissie:
toelichting door mevrouw J.J.W. Nelissen
2.1.3
Opinies versterking en versnelling van de Chemelot Campus, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 10 december 2013 (2013/69166)
2.1.4
Bijlage 7.2 bij Statenvoorstel G-13-033 Businesscases structuurversterkende projecten Voorontwerp Creative City Limburg, brief van Gedeputeerde Staten 9 december 2013 (2013/68765)
3
Sluiting