Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 19 december 2018

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
5
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 19 december 2018
6
Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 29 november 2018
Bij publicatie agenda (22 november 2018) besluitenlijst nog niet beschikbaar.
7
Actualiseren grondexploitatieopzetten
B-stuk
8
Exploitatiebegroting 2019 Sportfondsen
B-stuk
9
Evaluatie Wijkgericht werken buitendienst
B-stuk
10
Beheerplan Infrastructurele Kunstwerken
B-stuk
11
Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
B-stuk
12
Doorontwikkeling en huisvesting organisatievorm Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
A-stuk
13
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019
B-stuk
14
Wijziging locatie vervangende nieuwbouw De Wilsdonck
A-stuk
15
Sluiting