Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 26 september 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
Dhr. W. van Oversteeg zal inspreken
4
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
5
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 26 september 2019
6
Vaststellen besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 4 juli 2019
7
Aanpassen verordening stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties nav motie
B-stuk
8
Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG
B-stuk
9
Reglement van Orde raadsvergaderingen 2019
A-stuk
10
APV Geertruidenberg 2019
A-stuk
11
Het beleefbaar maken van een kasteel
A-stuk
pdf Dossier 1994 voorblad.pdf (16KB)
pdf bijlage 7 deel 2 begroting kasteelmuur 600 hoog met vuilwerk binnenin.pdf (101KB)
pdf bijlage 9 deel 1 verkenning van landschapsdeskundige van crk juli 2019.pdf (1.8MB)
pdf bijlage 7 deel 1 begroting kasteelmuur 300 hoog met vuilwerk binnenin (1).pdf (101KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final B Foto's.docx (5.3MB)
pdf bijlage 11 voorbeeld van informatiebord.jpg (87KB)
pdf bijlage 1 brief intentieverklaring iz kasteelmuur voor 27 juni 2017.doc (74KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final D Bevochten veste.docx (4.7MB)
pdf bijlage 2 bij projectboek final E ontvangen intentieverklaring 27 nov 2017.docx (12.5MB)
pdf bijlage 8 adviezen monumentencommissie en crk.docx (73KB)
pdf Bijlage 9 deel 2 toelichting in mail bij verkenning door landschapsdeskundige.docx (43KB)
pdf bijlage 10b impressie ruine slotbosse toren juli 2019.jpg (1.8MB)
pdf bijlage 10c impressie ruine slotte boren juli 2019.jpg (1.7MB)
pdf bijlage 11 voorbeeld van informatiebord.jpg (87KB)
pdf bijlage 1 brief intentieverklaring iz kasteelmuur voor 27 juni 2017.doc (74KB)
pdf bijlage 2 aangepaste artist impression medio 2019.jpg (427KB)
pdf bijlage 2 projectboek basisdocument eind november 2017.docx (2.5MB)
pdf bijlage 3 motie raad november 2018 iz kasteelmuur.pdf (41KB)
pdf Bijlage 9 deel 2 toelichting in mail bij verkenning door landschapsdeskundige.docx (43KB)
pdf bijlage 2 aangepaste artist impression medio 2019.jpg (427KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final A Kaarten en Tekeningen.docx (6.9MB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final B Foto's.docx (5.3MB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final C Bronnen.doc (195KB)
pdf bijlage 3 motie raad november 2018 iz kasteelmuur.pdf (41KB)
pdf bijlage 4 Powerpoint Geertruidenberg project kasteelmuur 20 mei 2019.pptx (8.9MB)
pdf bijlage 5 verslag overleg met bewoners over project kasteelmuur etc 20 mei 2019.docx (40KB)
pdf Bijlage 6 uitgebreidere stand van zaken en voorgeschiedenis.docx (63KB)
pdf bijlage 7 deel 1 begroting kasteelmuur 300 hoog met vuilwerk binnenin (1).pdf (101KB)
pdf bijlage 10a impressie ruine 23 juli 2019.jpg (9.8MB)
pdf bijlage 12 Beknopte analyse Glob kostenr kasteelm BBM - Oome.pdf (390KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final A Kaarten en Tekeningen.docx (6.9MB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final C Bronnen.doc (195KB)
pdf bijlage 2 bij Projectboek final D Bevochten veste.docx (4.7MB)
pdf bijlage 2 bij projectboek final E ontvangen intentieverklaring 27 nov 2017.docx (12.5MB)
pdf bijlage 4 Powerpoint Geertruidenberg project kasteelmuur 20 mei 2019.pptx (8.9MB)
pdf bijlage 5 verslag overleg met bewoners over project kasteelmuur etc 20 mei 2019.docx (40KB)
pdf bijlage 8 adviezen monumentencommissie en crk.docx (73KB)
pdf bijlage 9 deel 1 verkenning van landschapsdeskundige van crk juli 2019.pdf (1.8MB)
pdf bijlage 10a impressie ruine 23 juli 2019.jpg (9.8MB)
pdf bijlage 12 Beknopte analyse Glob kostenr kasteelm BBM - Oome.pdf (390KB)
pdf collegevoorstel over project voor het beleefbaar maken van het kasteel voor college 13 aug 2019 3.docx (119KB)
pdf bijlage 2 projectboek basisdocument eind november 2017.docx (2.5MB)
pdf collegevoorstel over project voor het beleefbaar maken van het kasteel voor college 13 aug 2019 3.docx (119KB)
pdf Bijlage 6 uitgebreidere stand van zaken en voorgeschiedenis.docx (63KB)
pdf bijlage 7 deel 2 begroting kasteelmuur 600 hoog met vuilwerk binnenin.pdf (101KB)
pdf bijlage 10b impressie ruine slotbosse toren juli 2019.jpg (1.8MB)
pdf bijlage 10c impressie ruine slotte boren juli 2019.jpg (1.7MB)
pdf raadsvoorstel beleefbaar maken kasteel voor de raad van september 2019.docx (103KB)
pdf 20190905 Mva kasteelmuur.docx (77KB)
12
Capaciteitsbehoefte nieuwe sporthal
A-stuk
13
2e Tussenrapportage 2019-2
A-stuk
14
Benoemen dhr. R. de Bakker als burgerlid voor Morgen!
15
Afscheid burgemeester J. Luteijn van de raad
Rond 22.30 uur neemt waarnemend burgemeester Jan Luteijn afscheid van de gemeenteraad van Geertruidenberg.