Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 13 mei 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
2.a
Toelichting door accountant op jaarstukken 2018
3
Spreekrecht
4
Vaststellen besluitenlijst d.d. 4 april 2019
5
Jaarrekening 2018
6
Alternatieve scenario's accommodatie RFC
7
Aanpassen verordening stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties
8
Renovatie Zwembaden 2019
9
Investeringskrediet vervangen haakarmcontainers
10
Wijziging GR GGD
11
Schoon- en onkruidvrijhouden van verhardingen
12
Supermarktlocatie Geertruidenberg
13
Vragen ex artikel 41 RvO van dhr. de Peuter inzake facebookberichten dhr. van Vugt en dhr. Langermans
14
Rondvraag
15
Sluiting