Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 13 juni 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 mei 2019
5
Verkabeling 150 kV - besluit VKA
6
Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied-Engelse Wal 3 Plattelandswoning
7
Invoering toeristenbelasting en watertoeristenbelasting
8
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
9
jaarrekening 2018 en begroting 2020 Verbonden Partijen
10
Kredietaanvraag Afval
Bij dit voorstel is de concept rapportage toegevoegd van de Rekenkamer.
De bestuurlijke reactie van het college dient nog verwerkt te worden. Aangezien de kredietaanvraag afval nu staat geagendeerd, is ervoor gekozen om het concept rapport van de RK nu al toe te voegen.
11
Tussenrapportage 2019-1
12
Vaststelling bestemmingsplan Heereland fase IV
13
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RWB, RAV en Regionaal Bureau Leerplicht
14
Actieprogramma 2019-2023 Regio West-Brabant, jaarrekening 2018 RWB, incl. voorstellen bestemmingsresultaat, jaarrekening 2018 Rewin en begroting 2020 RWB en Rewin
15
historische haven Timmersteekade
Deadline niet gehaald ivm afhandeling aanbesteding
16
Visie begraafplaatsen
17
Bespreken brieven Stichting (H)erken ouderverstoting inzake Jeugdbescherming Brabant
18
Sluiting