Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 11 februari 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 januari 2019
5
Bedrijfsplan 2019 en 1e begrotingswijziging WAVA MidZuid
6
Aanleg hockeyvelden DDHC
7
Controleprotocol 2018
8
Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019
9
Brief dhr. Snijders inzake gas aansluiting Koninginnenbastion
10
Stappenplan ontmoetingsplek Boterpolder/Sandoel
11
Rondvraag
12
Sluiting